rezervácia pobytu/Reserve your stay

QR kód na rezerváciu e-mailom

Obchodné podmienky ubytovateľa Ski apartmány Spiežovec, Mistríky 456, Donovaly

NÁSTUP

Nástup na pobyt je v čase od 14.00 do 19.00 hodiny. ( Po telefonickom dohovore aj neskôr )
Odchod klienta do 10.00 hodiny.
Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac.

POTVRDENIE REZERVÁCIE

Rezerváciu objektu Vám potvrdíme do 24 hodín odo dňa prijatia Vašej objednávky.
Podmienkou pre záväznú rezerváciu ubytovania je vyplatenie zálohy.
Bez vyplatenia zálohy rezervácia nie je platná (resp. rezervácia nie je záväzná).
Po potvrdení rezervácie zaplatíte preddavok vo výške 30 % z celkovej ceny pobytu do 3 dní . Prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade mailom spiezovec@zoznam.sk, kde uvediete svoje meno a číslo rezervácie. Druhú časť platby 70% uhradíte  v hotovosti pri nástupe na pobyt.

Klient úhradou zálohy berie na vedomie a súhlasí s Obchodnými podmienkami ubytovateľa Ski apartmány Spiežovec, Donovaly, Mistríky 456.

SPÔSOB PLATBY
Zálohovú platbu platbu je možné zrealizovať podľa pokynov v ubytovacom preukaze. 

CENA ZAHŔŇA   

Prenájom objektu za noc, posteľnú bielizeň, elektrickú energiu ( kúrenie, osvetlenie, varenie) , voda stedená a teplá , miestnosť so stolnotenisovým stolom ( stolnotenisové rakety a loptičku si musíte doniesť),  bezplatné parkovisko pred objektom a vonkajšie trávnaté plochy s detským ihriskom a grilom.

Cena je uvedená za apartmán a deň.

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ

Elektrická energia na dobíjanie elektrického auta ( hybridu). Dobíjanie elektrického auta (áut) je zakázaný , v prípade porušenia zákazu je ubytovateľ oprávnený žiadať od ubytovaného hosťa poplatok vo výške 200€ , rekreačný poplatok (hradí sa na mieste) 1 € na osobu a deň,  poplatok za zviera (ak je dovolené), doplnkové služby / sauna/, kaucia 50€ /ak nie je uvedené inak/ po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave . Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd.

 

STORNO POPLATKY

29 - 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok je 50% zo zálohy
13 a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % zo zálohy.
Zrušenie pobytu je nutné nám oznámiť e- mailom, telefonicky.