uuuu1

Harmanecká jaskyňa leží severozápadne od Banskej Bystrice, na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, pri obci Harmanec. Vďaka jej charakteristickému snehovému sfarbeniu jej prirástol názov Biela jaskyňa. Najväčšia sprístupnená časť sa nazýva Dom pagôd, ktorá je špecifická svojimi mohutnými pagodovitými útvarmi. Symbolom jaskyne je oslnivo biela kamenná váza, ktorá vraj splní želanie každému, kto do nej trafí mincu. Ssezóna – 10,00 – 17,00 okrem pondelka každú celú hodinu. 1.9. – 31.10. – 4 vstupy – 10,00 12,00 14,00 15,00.