Oravský hrad

Oravský hrad

Pôvodne strážnu kráľovskú pevnosť prestavali Thurzovci koncom 16. – a začiatkom 17. stor. do dnešnej podoby jedného z najmalebnejších hradov na Slovensku. Tvoria ho budovy horného, stredného a dolného hradu. V roku 1800 hrad vyhorel, ale konzervačné a rekonštrukčné práce ho zachránili pred zničením. Sú tu umiestnené vlastivedné expozície - Oravského múzea jedného z najstarších na Slovensku – slohový nábytok, plastiky, obrazy, odevy, zbrane a trofeje, ako aj exponáty dokumentujúce dejiny hradu aj Oravy a archeologická expozícia. V hradnej kaplnke sa zachoval náhrobok Juraja Thurzu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie renesančné sochárske diela na Slovensku (1616).