Harmanecká Jaskyňa ( SK ), ( Eng. ), Hermándi barlang ( H ), Jaskinia Harmanecka ( PL )

Harmanecká jaskyňa leží severozápadne od Banskej Bystrice, na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, pri obci Harmanec. Vďaka jej charakteristickému snehovému sfarbeniu jej prirástol názov Biela jaskyňa. Najväčšia sprístupnená časť sa nazýva Dom pagôd, ktorá je špecifická svojimi mohutnými pagodovitými útvarmi. Symbolom jaskyne je oslnivo biela kamenná váza, ktorá vraj splní želanie každému, kto do nej trafí mincu. Ssezóna – 10,00 – 17,00 okrem pondelka každú celú hodinu. 1.9. – 31.10. – 4 vstupy – 10,00 12,00 14,00 15,00.

 

Harmanecká jaskyňa lies northwest of Banská Bystrica on the boundary of Veľka Fatra and Kremnické vrchy, near the town of Harmanec. Thanks to its characteristic snowy coloration, it acquired the name White Cave. The largest accessible section is called Dom pagôd (House of Pagodas), which is characterised by its massive pagoda-like formations. The symbol of the cave is the bright white rock vase, which is purported to fulfil the wish of anyone who can manage to toss in a coin.
In season: 10:00 – 17:00, except Mondays, each hour on the hour
1.9. – 31.10. – 4 entries– 10:00 12:00 14:00 15:00

 

 

A Hermándi barlang Besztercebányától északkeletre, a Nagy-Fátra és Körmöci-hegység találkozásánál, Harmanec (Hermánd) község határában található. Hófehér színének köszönhetően
alakult ki az elnevezése: Biela (Fehér) barlang. A legnagyobb látogatható részét Pagodák Házának nevezik, amely a jellegzetes hatalmas pagodaszerű képződményeiről kapta a nevét. A barlang szimbóluma a vakítóan fehér kőváza, amely - azt mondják - teljesíti azok minden kívánságát, akik beletalálnak a pénzérmével.
Nyitva: – 10.00 – 17.00 hétfő kivételével minden egész órában
Szept. 1 – okt. 31 4 belépés – 10.00, 12.00, 14.00, 15.00

Jaskinia Harmanecka leży na północny zachód od Bańskiej Bystrzycy na pograniczu Wielkiej Fatry i Wzgórz Kremnickich niedaleko miejscowości Harmanec. Nazwę „Jaskinia Biała” zawdzięcza charakterystycznemu śnieżnemu zabarwieniu. Największą ogólnodostępną komorą jest „Dom Pagód” - sala charakteryzująca się olbrzymimi tworami przyrody w kształcie chińskich pagód. Symbolem jaskini jest olśniewająco biały kamienny wazon, który podobno spełni każde pragnienie tego, kto trafi w niego monetą.
W sezonie od 10.00 do 17.00 wejścia o każdej pełnej godzinie (oprócz poniedziałków)
Od 1.09 do 31.10 – 4 wejścia o: 10.00, 12.00, 14.00 oraz 15.00