Banská Bystrica

Banská Bystrica

Najstaršia zmienka o meste je z 13. storočia, a týka sa ťažby rudy. V roku 1255 obdržalo mestské výsady. Dominantou je mestský hrad s časťou opevnenia a barbakanom, ktorého súčasťou je pôvodne románsky, dnes v gotickom štýle prestavaný farský kostol Panny Márie z 13. stor. so vzácnym oltárom sv. Barbory z roku 1509 od Majstera Pavla z Levoče. Neďaleko sa nachádza druhý gotický kostol sv. Kríža z 15. stor. Na námestí nájdete množstvo historicky významných budov napr. Thurzov dom s bohato zdobenou Zelenou sieňou (dnes Stredoslovenské múzeum), Benického dom s pôsobivou arkádovou loggiou, meštiacky Matejov dom, ale tiež bývalí Biskupský palác. V hornej časti námestia je populárna, mierne šikmá Hodinová veža z roku 1552 a kostol sv. Františka Xaverského z roku 1715, ktorý je vzácnym duplikátom kostola v Ríme. Dôležitú úlohu B. Bystrice v Slovenskom národnom povstaní pripomína jeho pamätník z roku 1969, v ktorom je múzeu SNP.
V blízkom okolí sa nachádzajú aj drevený artikulárny kostol v Hronseku, bývalá banská obec – Špania dolina s klopačkou, lyžiarske stredisko Donovaly a pod.