pôdorys ap č.1 AD Spiežovec

pôdorys ap č.1 AD Spiežovec