pôvodný stav Spiežovca do roku 2003

pôvodný stav  Spiežovca do roku  2003